HISTORIE STŘELNICE PŘEZLETICE

Vznik střeleckého oddílu

Historie klubu | Jiří Novák
Jiří Novák

Vznik střeleckého oddílu v Přezleticích se datuje do roku 1956 a jeho zakladatelem byl po příchodu ze základní vojenské služby pan Jiří Novák, velký fanda střeleckého sportu s několika nadšenci nejen z Přezletic ale i ze Kbel.

Po dohodě s tehdejším Místním národním výborem, bylo umožněno provozovat střelecký sport v bývalém pískovcovém lomu 700m východně od obce Ctěnice. Pozemek bývalé pískovny byl značně zdevastován a neudržován. Zájemci o střelbu museli provést terénní úpravy, plochu vyčistit od náletových křovin a opravit příjezdovou cestu kolem rybníka. Začalo se střílet z dek rozložených na volné louce směrem do kolmé pískovcové stěny. Po dvou letech působení ve Ctěnicích byli střelci nuceni na žádost mysliveckého sdružení bývalou pískovnu opustit a přestěhovali se cca 1 km severně od obce Přezletice na Zlatý kopec do míst archeologického naleziště. Po jednom roku působení na Zlatém kopci bylo střelcům opět umožněno se vrátit do pískovcového lomu u Ctěnic. 

Úprava střelecké plochy

Asi v roce 1960 začali střelci plochu upravovat podle svých představ a předpisů. Ze začátku se postavila dřevěná bouda, kde po jejím otevření bylo možno střílet ze čtyřech stavů. Asi po dvou letech následovalo vybudování dalších zastřešených 10 stavů a z dřevěné boudy se stal sklad materiálu a terčů.

První čtyři roky se střílelo z pušek a pistoláři se připojili ke klubu až v roce 1960. V roce 1976 střelecký klub požádal o stavební povolení na renovaci a rozšíření střelnice, vzhledem ke stále stoupajícím nárokům. Začala se budovat klubovna, kuchyňka, sklady, WC a pomocné prostory. Zároveň se vybudovaly ochranné zástěny a valy pro balistickou zkoušku. Po těchto úpravách tuto střelnici kompletně zabral bývalý Svazarm na výchovu branců a tréninky složek Ministerstva vnitra a Lidových milicí. Mezi tyto složky se vklínil náš sportovně střelecký klub. Tréninky a pílí všech členů se vypracoval na dobrou střeleckou úroveň.

Po roce 1989 nebylo jasné jestli náš střelecký klub bude dále existovat z důvodu nevyjasněného vlastnictví pozemku na kterém byla střelnice postavena. V roce 1993 žádá náš střelecký klub vlastníka pozemku o odkoupení části, na kterém je vybudována střelnice. Po dlouhodobých jednáních je pozemek střelnice odkoupen a v roce 2000 je na Katastrálním úřadu zapsán do vlastnictví SSK Přezletice.

Z řad našeho střeleckého klubu vyšli juniorští reprezentanti jak v pistoli tak i v pušce. V pušce byli někteří naši mladí střelci v letech 1978 – 1990 přeřazeni do středisek vrcholového sportu, kde dále zdokonalovali svoji výkonnost a mohli se zúčastňovat závodů i v zahraničí.

Do střediska vrcholového sportu Ministerstva vnitra Rudá hvězda Plzeň byl přeřazen z našeho oddílu v roce 1978 Jiří Novák ml. a v roce 1983 Jaroslav Holub.

Do střediska vrcholového sportu Praha byli přeřazeni z našeho oddílu v roce 1982 Ladislav Bouda a Ladislav Dostál, v roce 1990 David Slavata, Jana Hejduková (z Brandýsa n/L) a Jitka Parbusová (ze Kbel), která byla v širší nominaci juniorek ČSFR.

Střelba ze vzduchových zbraní

Současně s budováním malorážkové střelnice se náš klub věnoval v zimních měsících také střelbě ze vzduchových zbraní. Trénovat a pořádat vlastní závody nám bylo umožněno v sále místního kulturního domu, kde bylo možno střílet z deseti stavů. Po roce 1989 byl kulturní dům v restituci vrácen původnímu majiteli a my jsme o možnost využívat sál ke střelbě přišli. Na žádost našeho klubu jsme získali do pronájmu stodolu (dnešní restaurace „Na statku“), kterou jsme svépomocí přebudovali na pěknou střelnici s malou klubovnou. V této střelnici nám vyrostl střelec Jiří Novák nejmladší, který se stal v roce 1998 mistrem České republiky konané 10. – 11. 4. 1998 v Kolíně a vytvořil zároveň český rekord v kategorii VzPu 30 chlapci do 14 let, nástřelem 298 bodů z 300 možných. Jak už to v dnešní době bývá, museli jsme v roce 1997 opustit i toto sportovní zařízení. Ovšem díky obětavosti pana Nováka, střelba ze vzduchových zbraní nezanikla, děti dva roky chodily trénovat do bytu pana Nováka. Po vstřícné dohodě s Obecním úřadem mohou členové oddílu od roku 1999 využívat k tréninku střelby ze vzduchových zbraní nově vybudovaného sálu na půdě obecního úřadu. Můžeme střílet ze šesti stavů, což nám zatím plně vyhovuje.

Za SSK Přezletice Jiří Novák, Milan Dvořák