SPORTOVNÍ STŘELNICE PŘEZLETICE

Sportovní střelnice SSK Přezletice je postavena v blízkosti zámku Ctěnice u Ctěnického rybníka. Provozovatelem střelnice je Sportovně střelecký klub Přezletice (ČSS, z.s. SSK Přezletice). Střelnice  má  charakter  stálé,  otevřené  –  venkovní,  nekomerční,  veřejné  střelnice, která  je  určena  ke  střelbě  z krátkých  i  dlouhých  kulových  zbraní a malorážek  na pevné terče. Přesto, že je střelnice nekomerční, umožňuje i kondiční střelbu nečlenům klubu a majitelům zbrojních průkazů. Střelecký prostor, jinými slovy střeliště, má vybudované dva obdobné úseky pro střelbu z dovolených zbraní – puškové a pistolové střeliště.

Naše střelnice nemá bohužel v provozním řádu povolené „černopraché“ zbraně a proto s nimi u nás nelze střílet.

Pušková část střelnice

 

Pušková střelnice je určena pro střelbu z malorážek na maximální vzdálenost 50 m, se 14 samostatnými střeleckými stanovišti pod přístřeškem. Na střelnici je dovoleno vést střelbu pouze z malorážek ráže 22, náboji s jednotnou střelou standardního balistického výkonu.

Pistolová část střelnice

 

Pistolová střelnice je určena pro střelbu z krátkých kulových zbraní a malorážek na vzdálenost 25 a 50 m, s 10 samostatnými střeleckými stanovišti pod přístřeškem. Na střelnici je PRO HOSTY dovoleno vést střelbu pouze z krátkých kulových zbraní (pistolí a revolverů) max. ráže 13 mm a malorážek ráže 22.

Oslavy 50. výročí založení klubu SSK Přezletice

16.6.2007

Základní bezpečnostní opatření

Každý kdo se pohybuje v prostoru střelnice je povinen dodržovat veškerá bezpečností nařízení, řídit se platným Provozním řádem a zákony. Každý,  kdo  na  střelnici  drží zbraň, nebo z ní vede ostrou střelbu, je povinen zejména:

 • dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, 
 • mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, kterou drží nebo z ní vede střelbu,
 • používat při střelbě účinné chrániče sluchu, příp. i ochranné střelecké brýle (při střelbě z revolveru) – chrániče sluchu zapůjčujeme za poplatek,
 • ukládat vystřelené nábojnice do sběrných nádob,
 • v případě selhání při odpálení zbraně mířit do terčového prostoru a dodržet čekací dobu min. 30 s před otevřením závěru,
 • okamžitě ukončit střelbu, pokud:
   • dojde k poruše zbraně nebo vznikne podezření na poruchu zbraně,
   • dojde ke zranění v souvislosti s vedením střelby nebo k požáru v prostoru střelnice nebo v jejím okolí,
   • se ve výstřelném prostoru střelnice objeví lidé nebo zvířata,
   • je správcem střelnice vydán povel k zastavení střelby,
 • při ukončení střelby podle výše uvedeného bodu provést ihned vybití zbraně a její kontrolu, zbraň příp. zajistit; je zakázáno odkládat nabitou zbraň.

Kde nás všude najdete

Evropská databankaČeská poradna